• Technische en storingsdiensten

  • Technische en storingsdiensten

  • Technische en storingsdiensten

  • Technische en storingsdiensten

  • Technische en storingsdiensten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Wij hebben diverse professionele technici in dienst. Deze zijn 24 uur per dag oproepbaar om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Ook verzorgen wij technische dienst werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers en het onderhoud aan technische installaties volgens een vast logboek en een regulier onderhoudsschema.

Wij zijn met name actief bij het onderhoud in hotels en vakantieparken. U kunt daarbij denken aan het inrichten van vakantiewoningen, het aanleggen en onderhouden van omliggende tuinen, onderhoud aan technische installaties, het oplossen van technische storingen, het schoonmaken van toiletgebouwen etc. 

Wij hebben veel ervaring met het aansturen en uitvoeren van deze werkzaamheden. Dit kunnen wij zelfstandig voor u uitvoeren of wij kunnen uw technische dienst ondersteunen. Daarmee nemen wij u zorg uit handen zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.